Support
อาลัยรัก
0869099921
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ลำดับขั้นตอนการปฎิบัติ การจัดพิธีงานฌาปนกิจศพ

วันที่: 21/08/2018 12:30  | bigkiky06@gmail.com  | Hits 2356 | ความคิดเห็น 0

การตั้งศพ


- เมื่อตั้งศพและจัดดอกไม้ธูปเทียนเคารพศพไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ตามไฟ (คือให้ตั้งตะเกียงมีโคมและหรี่ไฟไว้ที่ปลายเท้าศพ 1 ที่)
- ในพิธีทางราชการ เมื่ออาบน้ำศพและบรรจุศพลงหีบ นำขึ้นตั้งเรียบร้อยแล้ว จะนิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป (หรือ 20 รูป) สดับปรกรณ์ (บังสุกุล) จบแล้วถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพและญาติๆกรวดน้ำเป็นอันเสร็จพิธี
- สำหรับศพชาวบ้านทั่วไป ปัจจุบันนิยม นิมนต์พระสงฆ์ 1 รูป (หรือหลายรูปก็แล้วแต่ศรัทธาของเจ้าภาพ) เมื่อพระสงฆ์มาถึงแล้ว เจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุลบนหีบศพหรือบนที่ที่เตรียมไว้ นิมนต์พระสงฆ์ชักผ้าบังสุกุล (จะเป็นผ้าไตร จีวร สบง ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดหน้าก็ได้) เมื่อพระสงฆ์ชักผ้าบังสุกุลแล้ว ก็ถือเป็นอันเสร็จพิธีการตั้งศพ

การจัดสถานที่ตั้งศพ


- กรณีหากผู้ตายเป็นผู้ใหญ่แห่งตระกูล และบริเวณบ้านเรือนกว้างขวางเหมาะสมแก่การตั้งศพบำเพ็ญกุศลได้ ก็นิยมจัดตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้าน เพราะโดยมากก็นิยมตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้เป็นเวลานานอย่างน้อยก็ครบ 100 วัน จึงจะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพหรือทำการฌาปนกิจศพ
- กรณีผู้ตายเสียชีวิตที่บ้านแต่สถานที่ที่บ้านไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ตั้ง ศพ มักนิยมนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดใดวันหนึ่งใกล้บ้าน หรือวัดที่เหมาะสมแก่ฐานะของผู้ตาย
- กรณีผู้ตายเสียชีวิตที่โรงพยาบาล นิยมนำศพไปจัดตั้งที่วัด เพราะถือกันว่าไม่ควรนำศพเข้าบ้านและถือปฎิบัติเช่นนั้นโดยทั่วไป

การสวดพระอภิธรรม


การสวดพระอภิธรรม ประจำคืน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "สวดหน้าศพ" นิยมเริ่มจัดทำตั้งแต่วันตั้งศพเป็นต้นไปทุกคืน
- โดยนิยมสวด 1 คืน , 3 คืน , 5 คืน , 7 คืน (ในบางรายหลังจากทำบุญ 7 วันแล้ว อาจจะสวดพระอภิธรรม สัปดาห์ละ 1 วัน จนครบ 100 วัน หรือจนถึงวันฌาปนกิจศพ)
- ตามประเพณีนิยมแต่โบราณ จะนิมนต์พระสวดอภิธรรม 4 รูป และสวด 4 จบ พระสงฆ์ จะลงสวดเวลาตามแต่ละท้องถิ่น (ปกติจะนิยมเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น.)
- ต้องจัดให้มีเครื่องไทยธรรมพร้อมผ้าสบงเพื่อถวายพระสวดอภิธรรม และบังสุกุลให้ผู้เสียชีวิต (ปัจจุบัน ทางฌาปนสถานหรือทางวัด จะมีบริการจัดหาให้)
- ปัจจัยถวายพระ 4 รูป ตามแต่จะศรัทธา
- ตามประเพณีนิยมมักมีอาหารว่างเลี้ยงแขกที่มาฟังสวดทุกคืน
- ถ้าผู้ตายเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ หรือเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลาย นิยมเปิดโอกาสให้มีการจองเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ท่านผู้ล่วงลับไป แล้ว เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณ หรือ มีอุปการคุณแก่ตน ตามประเพณีนิยมของสังคม

การฌาปนกิจศพ


การฌาปนกิจศพ ได้แก่ การปลงศพ หรือ เผาศพ เจ้าภาพจะต้องกำหนดวันที่จะทำการฌาปนกิจศพที่แน่นอน แล้วทำความตกลงกับเจ้าหน้าที่ของวัดหรือฌาปนสถานก่อนทั้งนี้เพื่อเป็นการ เลือกจองวัน,เวลาที่ต้องการและเพื่อ
- กรณีบรรจุเก็บศพไว้ก่อนที่จะทำการฌาปนกิจ จะต้องนำศพมาตั้งสวดพระอภิธรรมอีกวาระหนึ่ง โดยสวดก่อน 1 คืนแล้ววันรุ่งขึ้นจะทำพิธีฌาปนกิจ
- หรืออาจจะไม่ตั้งสวดพระอภิธรรมอีก เพียงแต่ยกศพขึ้นตั้ง ในตอนเช้าเลี้ยงพระเพลและนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นเทศน์พระธรรมเทศนาในบ่าย แล้วทำการฌาปนกิจศพในตอนเย็น การกระทำเช่นนี้มักเรียกกันว่า "ตั้งเช้า เผาเย็น"
- ถ้าหากศพนั้นเป็นบุพการี สามี ภรรยา ก็ควรตั้งสวดพระอภิธรรมอีกคืนหนึ่งก่อน เพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึงผู้ตายอีกทั้งเป็นการบำเพ็ญกุศลเพิ่มเติมให้อีก

การบำเพ็ญกุศลหน้าศพ


ในวันที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพ นั้น จะนิยมบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ผู้ตายก่อน เช่น

- จัดพิธีบวชลูกหลานเป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่เรียกว่า "บวชหน้าไฟ"
- นิมนต์พระสงฆ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล (อาจจะเลี้ยงพระเพิ่มจำนวนเท่าใดก็ได้)
- จัดให้มีพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
- นิมนต์พระสงฆ์สวดมาติกา - บังสุกุล (จำนวนพระสงฆ์ 10 รูปหรือนิยมเท่าอายุผู้ตายหรือตามศรัทธา)
- ถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ เป็นเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลหน้าศพ
 

เคลื่อนศพไปสู่เมรุ


- หลังจากบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ผู้ตาย ก่อนจะเคลื่อนศพไปตั้งที่เมรุนั้น นิยมให้ลูกหลานคนใกล้ชิ้นผู้ตายได้ทำพิธีขอขมาศพ เพื่อเป็นการอภัยโทษที่เคยล่วงเกินต่อกัน โดยตั้งจิต หรือกล่าวคำขอขมาต่อศพนั้นว่า "กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง โหตุ" (ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อท่าน [อาจจะออกนามผู้ตามก็ได้] ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี ขอท่านได้โปรดอโหสิกรรมด้วยเถิด)

พิธีแห่ศพเวียนเมรุ


- การเคลื่อนศพต้องนิมนต์พระสงฆ์ 1 รูป เป็นผู้นำศพ เวียนรอบเมรุ 3 รอบ
- การเวียนต้องเวียนจากขวาไปซ้ายของเมรุ คือ เดินเวียนซ้ายเมรุ (เมรุอยู่ทางซ้ายมือของผู้เดิน) เริ่มจากบันไดหน้าเมรุ
- เจ้าภาพและญาติของผู้ตายต้องเดินเข้าขบวนตามศพเวียนรอบเมรุด้วย
- ถ้าศพนั้นมีรูปถ่ายของผู้ตาย ซึ่งนำไปตั้งไว้ในที่บำเพ็ญกุศล ก็ต้องมีผู้ถือรูปถ่ายนำหน้าศพไปในขบวน โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำ และมีคนถือเครื่องทองน้อยหรือกระถางธูปนำหน้าศพ
- ลำดับการแห่ศพ ถือหลัก "พระ-กระถางธูป-รูปภาพ-ศพ-ญาติมิตร"
- เมื่อได้นำศพเวียนรอบเมรุครบ 3 รอบแล้ว เจ้าหน้าที่นำศพขึ้นตั้งบนเมรุ

การทอดผ้าบังสุกุล


การทอดผ้าบังสุกุลนั้น เจ้าภาพจะต้องพิจารณาว่า แขกผู้มีเกียรติชั้นผู้ใหญ่ที่เชิญไว้ มีจำนวนเท่าใดก็จัดผ้าไตรเท่ากับจำนวนแขกชั้นผู้ใหญ่ ส่วนจำนวนมากน้อยเท่าใดนั้นควรให้เป็นไปตามความเหมาะสม
- การเชิญแขกขึ้นทอดผ้าบังสุกุล เจ้าภาพจะต้องไปเชิญด้วยตนเอง โดยมีผู้ถือพานผ้าไตรตามเจ้าภาพไปด้วย
- แต่ถ้าแขกที่เป็นประธานเป็นผู้ใหญ่ชั้นสูง หรือเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของเจ้าภาพ ก็ควรถือพานผ้าไตรไปเชิญด้วยตนเอง
- เมื่อแขกผู้รับเชิญลุกจากที่นั่ง เจ้าภาพหรือผู้ถือพานผ้าไตรก็เดินตามแขกผู้นั้นไป
- เมื่อขึ้นบันไดเมรุแล้วก็ส่งมอบผ้าไตรให้ ผู้ทอดผ้าก็จะรับผ้าไตรนำไปวางลงตรงที่สำหรับทอดผ้า แต่ถ้าไม่มีการจัดที่สำหรับทอดผ้าไว้ ก็วางผ้าไตรนั้นลงบนหีบศพทางด้านหัวนอนศพ แล้วผู้ทอดผ้าก็คอยอยู่จนกว่าพระสงฆ์จะมาชักผ้าบังสุกุล
- โดยลำดับการเชิญแขกขึ้นทอดผ้าบังสุกุลนั้น จะเชิญแขกผู้มีอาวุโสน้อยไปหามากตามลำดับ และเชิญประธานในพิธีขึ้นทอดผ้าบังสุกุลเป็นอันดับสุดท้าย
- เมื่อประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุลแล้ว ก็เชิญท่านประกอบพิธีประชุมเพลิงต่อไป

 

ตัวอย่างลำดับพิธีการฌาปนกิจศพ


09.00 น.    - เชิญศพขึ้นตั้งบนศาลาบำเพ็ญกุศล
10.15 น.    - นิมนต์พระสงฆ์ประจำที่อาสน์สงฆ์
10.20 น.    - เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
10.25 น.    - อาราธนาพระปริตร (กรณีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ตอนเช้า)
10.30 น.    - พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
11.00 น.    - ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม
12.00 น.    - เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ญาติมิตรและแขกที่มาในงาน
14.00 น.    - นิมนต์พระเทศน์ขึ้นบนอาสน์สงฆ์
14.05 น.    - เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนกัณฑ์เทศน์และหน้าที่ตั้งศพ
14.10 น.    - อาราธนาศีล อาราธนาธรรม พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา จบแล้วถวายกัณฑ์เทศน์
15.00 น.    - นิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป ขึ้นอาสน์สงฆ์พร้อมกัน เพื่อสวดมาติกาบังสุกุล
15.30 น.    - เคลื่อนศพเวียนเมรู 3 รอบ (พระสงฆ์นำศพ 1 รูป)
15.45 น.    - เชิญศพขึ้นสู่เมรุ
16.00 น.    - อ่านคำและยืนไว้อาลัย (ถ้ามี)
                     - เจ้าภาพเชิญแขกผู้ใหญ่ทอดผ้าบังสุกุล (ลำดับจากผู้อาวุโสน้อยไปมาก)
                     - ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุลหน้าหีบศพ
                     - เจ้าภาพเชิญแขกขึ้นประชุมเพลิงและแจกของชำร่วยงานศพให้แขกผู้มีเกียรติ

 

การจัดเตรียม ของชำร่วยงานฌาปนกิจศพ

 

การจัดเตรียมของชำร่วยงานศพนั้นโดยปกติก็จะต้องเดินทางไปซื้อตามร้านหรือมีจัดหาให้ทางวัดแต่ด้วยราคาและของที่ให้เลือกนั้นมีไม่มากและอาจจะแพง เราจึงได้จัดทำบริการของชำร่วยงานศพที่ส่งด่วนและมีให้เลือกหลากหลายไม่แพง www.arrairak.com เราจัดทำสินค้าเพื่อแจกเป็น  ของชำร่วยงานศพ  สิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้จะเป็น ไฟฉาย พิมเสนน้ำ ยาดมสมโอมือ และ แก้วทุกชนิดในร้าน  ของชำร่วยประเภทนี้ได้รับความนิยมมาก เพราะสามารถนำไปใช้งานได้จริง ราคาที่ไม่สูงจนเกินไป แพ็คเกจสวยและดูดีคุ้มค่ากับราคา นำไปแจกได้เพื่อเป็นสมเกียรติกับแขกที่มาร่วมงานไว้อาลัย ร้านอาลัยรักเราตั้งใจทำของชำร่วยทุกงานให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อให้สมกับความไว้วางใจของลูกค้า อย่างเช่น ไฟฉาย เรามีการคัดสรรแบบแต่ละแบบที่มีคุณภาพ สวยสมราคา มีทั้งแบบห่อผ้า ใส่ถุงติดโบว์ พร้อมทำสติกเกอร์ให้กับลูกค้าพร้อมนำไปแจกได้เลย 

ร้านอาลัยรักมีบริการส่งด่วน

เรามีบริการจัดส่งของชำร่วยงานศพด่วนใน กรุงเทพ,นนทบุรี,สมุทรปราการ,ปทุมธานี,มีนบุรี และปริมณฑล โดยแมสเซ็นเจอร์ หรือกระผมเป็นคนไปส่งด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็ว ภายในวันเดียว  ทางด้านต่างจังหวัดเรามีขนส่งไว้คอยให้บริการทั่วประเทศหรือส่งด่วนทางรถทัวร์ แล้วแต่ทางลูกค้าสะดวก เราสามารถจัดส่งด่วนให้ถึงมือลูกค้าโดยคำนึงถึงความสะดวกของทางลูกค้าเป็นหลัก หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือทาง kerry เราสามารถจัดการให้ตรงตามความต้องการลูกค้า เพื่อให้ได้ของชำร่วยถึงมือลูกค้าโดยรวดเร็ว สนใจ ของชำร่วยงานศพ  ติดต่อได้ 086-909-9921 บิ๊ก ยินดีให้บริการ ด้วยใจ

การเก็บอัฐิ


ในการกำหนดเวลาเก็บอัฐินั้นสุดแล้วแต่เจ้าภาพจะต้องการ โดยนิยมปฎิบัติกัน 2 แบบคือ

1) ทำพิธีเก็บอัฐิในวันเผา : ใช้ปฎิบัติในงานพระราชทานเพลิงศพ หรืองานฌาปนกิจศพที่จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลอัฐิติดต่อกัน เพื่อรวบรัดงานให้เสร็จภายในวันนั้น
2) ทำพิธีเก็บอัฐิในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น : ใช้ปฎิบัติในงานเผาศพที่เจ้าภาพ ประสงค์จะทำบุญอัฐิในวันรุ่งขึ้น (ทำบุญสามหาบ) หรือยังไม่จัดทำบุญอัฐิเพราะยังไม่พร้อม
 

บรรจุอัฐิ


- อัฐิที่เหลือจากการเก็บใส่โกศ ซึ่งได้รวบรวมใส่ห่อผ้าไว้นั้น บางรายก็จะซื้อเจดีย์มาบรรจุไว้ที่วัด บางรายก็บรรจุไว้ในเจดีย์หรือพระปรางค์ ซึ่งภายในได้ทำไว้เป็นช่องๆ บางวัดก็ทำที่สำหรับบรรจุอัฐิไว้ตามผนัง กำแพง ระเบียง ของวิหารหรือโบสถ์
- เมื่อญาติได้ตกลงแล้วว่าจะทำการบรรจุอัฐิไว้ที่ใด ก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จัดการ ณ ที่นั้น
- เมื่อเวลาบรรจุ จุดธูปเทียนเคารพอัฐิและบอกผู้ตายว่าจะบรรจุอัฐิไว้ในที่นั้น มีโอกาสเมื่อใดก็จะมาบำเพ็ญกุศลให้ 
- พร้อมกันนั้น นิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป มาบังสุกุลให้แก่อัฐิ โดยมีของถวายพระ พร้อมด้วยใบปวารณาตามสมควร
- เมื่อได้บังสุกุลเสร็จแล้ว ก็ใช้น้ำอบหรือน้ำหอมประพรมที่ห่ออัฐินั้น แล้วจึงนำเข้าในที่บรรจุ

8. ลอยอังคาร


คำว่า "ลอย" คือการปล่อยให้ลอยตามน้ำ (หรืออากาศ)
คำว่า "อังคาร" คือ เถ้าถ่านของศพที่เผาแล้ว
คำว่า "ลอยอังคาร" จึงหมายถึง การนำอัฐิไปลอยในน้ำ โดยนิยมไปลอยกันในแม่น้ำหรือทะเล

เอกสารอ้างอิง :

1) พิธีการ-พิธีกรรม (ของกองทัพเรือ)
2) คู่มือการประกอบพิธีศพ (ของกรมตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

3) www.arrairak.com ของชำร่วยงานศพ

ความคิดเห็น

วันที่: 26-05-2022

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0   Pages: 1/1
 

อาลัยรัก ของ ชำร่วยงานศพ ระดับคุณภาพ พร้อมส่งถึงมือ

 

เพราะเราเข้าใจดีว่าในวันที่ท่านต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปนั้นเป็นอย่างไร เราดำเนินธุรกิจช่วยเหลือลูกค้า ทำให้ส่วนหนึ่งของการจัดงานศพเป็นไปได้ความราบรื่น อาลัยรัก ของ ชำร่วยงานศพ ราคายุติธรรมมีสินค้าหลากหลายประเภท พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากที่สุด

 

อาลัยรัก สั่งของ ชำร่วยงานศพ ออนไลน์ งานสวย มีให้เลือกหลายราคา

ด้วยความที่การจัดงานศพของหลาย ๆ ครอบครัว เป็นไปด้วยความฉุกละหุก อาลัยรักจึงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การจัดงานของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด ช่วยแบ่งเบาการจัดงานของท่านให้เป็นที่เรียบร้อย ส่งบุคคลอันเป็นที่รักด้วยรอยยิ้ม เราจึงรับบริการจัดงานทำของชำร่วยในงานศพแบบครบวงจร และยังให้บริการของชำร่วยในทุกรูปแบบที่หลากหลาย ทำให้เจ้าภาพจัดงานได้มีตัวเลือกที่ตรงใจ โดยมีของชำร่วยขั้นต่ำเริ่มเพียงแค่ชิ้นละ 10 บาทเท่านั้น ทำให้ควบคุมงบประมาณตามที่ท่านมีได้

 เน้นบริการที่เป็นเลิศ

นอกจากความใส่ใจในเรื่องของการห่อสินค้าแล้ว ก็ยังเน้นการบริการที่เป็นเลิศ เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพราะเราของเราเป็นร้าน ชำร่วยงานศพ ออนไลน์ที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน เน้นความสะดวกรวดเร็ว สินค้ามีคุณภาพจัดส่งเร็วทันใจ ทำให้ท่านเสมือนมีผู้ช่วยในการจัดงานศพระดับคุณภาพ นอกจากนี้ทางร้านอาลัยรักก็มีให้บริการ จัดเหรียญโปรยทานงานศพและจัดดอกไม้จันทน์อีกด้วย

 

การจัดงานศพเป็นการจัดงานที่มีระยะเวลาเตรียมตัวค่อนข้างจำกัด เราเข้าใจดีว่าท่านต้องประสบกับความเสียใจหลังจากสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปแล้ว ก็ยังต้องมีการจัดงาน,จัดสถานที่,เชิญแขกและงานจิปาถะอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะเข้ามารุมล้อม ดังนั้นการใช้บริการ ชำร่วยงานศพ จากเว็บไซต์อาลัยรักจะช่วยแบ่งเบาการจัดงานของคุณได้ ร้านของเราเป็นร้านค้าออนไลน์ที่มีคุณภาพ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน ช่วยแนะนำของชำร่วยที่เหมาะสมกับทุนของท่านได้อย่างแน่นอน ถ้าท่านสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 086-909-9921 หรือแอดไอดีไลน์ bigkiky เพื่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ร้านอาลัยรักยินดีให้บริการ