Support
อาลัยรัก
0869099921
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

6 ของชำร่วยงานศพพร้อมความหมายที่คุณไม่ควรพลาด!

วันที่: 21-05-2019

6 ของชำร่วยงานศพพร้อมความหมายที่คุณไม่ควรพลาด!
เรื่องสำคัญของการจัดงานศพที่นอกเหนือจากการเตรียมงานต่างๆ คือ “ของชำร่วย” ที่คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่า
เป็นเรื่องเล็ก! เดี๋ยวค่อยคิดก็ได้! แต่อาจลืมคิดไปว่าเมื่อต้องจัดงานศพ ญาติที่เป็นผู้จัดงานมักจะต้องยุ่งวุ่นวายกับพิธีการ
ต่างๆ รวมไปถึงการจัดเตรียมเรื่องอาหารและการจัดดอกไม้ เวลามีแขกเริ่มทยอยมางานจึงทำให้เตรียมของชำร่วยกันแทบ
ไม่ทัน ทำให้ของที่นำมาแจกกลายเป็นของไม่ตรงตามที่ตั้งใจไว้ไม่ตรงตามความหมายที่ต้องการ ดังนั้นการเลือกของ
ชำร่วยงานศพที่มีทั้งความหมายที่ดีและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จึงเป็นเรื่องที่คุณควรรู้ไว้และถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะเลือกแบบ
ไหน เลือกอะไร ถึงจะสื่อความหมายที่ดีกับให้ประโยชน์แก่ผู้มางานได้ดีที่สุด วันนี้เรามี 6 ของชำร่วยงานศพพร้อม
ความหมายดีๆ มาฝาก คือ
1.ของชำร่วยชนิดยา
ของชำร่วยชนิดยา เช่น ยาดม, ยาพาราเซตามอลแบบขวด, ยาหม่อง, ชุดยาสามัญประจ าบ้าน และพิมเสน เป็นต้น ยา
เหล่านี้สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง ให้ประโยชน์แก่ผู้ที่มางานอย่างมาก ความหมายของการให้ของชำร่วยเป็นยาจึง คือการให้
สุขภาพที่ดีแก่ผู้มางานและส่งให้ผู้เสียชีวิตจากไปอย่างมีความสุข หลุดพ้นจากความทรมานจากโรคทั้งปวง


2.ของชำร่วยชนิดภาชนะ
ของชำร่วยชนิดภาชนะ คือ จาน, ชาม, ถ้วย หรือแก้วขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางที่สามารถใช้งานได้จริง ส่วนใหญ่จะ
นิยมเป็นของตราไก่ที่ดูเก๋ ราคาไม่สูงมาก ให้ประโยชน์ในการใช้งานได้จริง เมื่อคนมางานได้รับไปก็สามารถนำไปใส่อาหาร
และเครื่องดื่มได้ มาพร้อมความหมายที่ดีที่หมายถึงการได้สร้างประโยชน์ ได้ทำให้คนที่รับนำไปใช้เพื่อกินและดื่มอย่าง
สะดวก เป็นการส่งผู้เสียชีวิตไปพร้อมทานแห่งความสุข


3.ของชำร่วยชนิดแสงสว่าง
ของชำร่วยแบบแสงสว่าง คือ การมอบเป็นไฟฉายที่ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เป็นอีกหนึ่งของชำร่วยงานศพที่
กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะให้ทั้งประโยชน์ในการใช้งานจริงและยังให้ความหมายของการส่องแสงสว่าง
เพื่อนำทางผู้เสียชีวิตให้พบกับเส้นทางที่สว่างไสว ไปสู่ภพภูมิที่มีความสุข และท ให้ญาติพี่น้องที่อยู่พบแต่ความรุ่งเรือง
ส่วนผู้ที่ได้รับไปก็สามารถพกพาเพื่อนำไปใช้ได้อย่างสะดวกทุกที่ ทุกเวลา


4.ของชำร่วยชนิดหนังสือ-สมุด
ของชำร่วยที่มาในรูปแบบหนังสือ คือ หนังสือธรรมะ, หนังสือประวัติพระสงฆ์ผู้มีชื่อเสียง, ประวัติและคำสอนของ
พระพุทธเจ้า, บทสวดมนต์ รวมไปถึงหนังสือประวัติของผู้เสียชีวิต ส่วนสมุดจะมาในรูปแบบเล่มเล็ก เป็นสมุดจดหรือสมุด
โน้ตต่างๆ ที่สามารถพกพาติดตัวไปจดเรื่องราวต่างๆ ได้ บางงานอาจจะให้ทั้งสมุดจดและปากกาในเซ็ตเดียวกัน ของ
ชำร่วยชนิดนี้ให้ประโยชน์ได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขัดเกลาจิตใจ, รู้จักผู้เสียชีวิตมากขึ้น, ได้ความรู้ทางศาสนา และ
สามารถนำสมุดไปจดเรื่องราวต่างๆ ที่ต้องการแบบสะดวก มาพร้อมความหมายที่ช่วยทำให้ผู้เสียชีวิตได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี มี
ธรรมะในใจ หมดสิ้นความทุกข์และหมดห่วงในทุกๆ เรื่อง ถือว่าเป็นการให้ธรรมทานแก่ผู้ที่มางานอีกด้วย


5.ของชำร่วยชนิดกระเป๋าสตางค์
ของชำร่วยชนิดกระเป๋าสตางค์ มีขนาดเล็ก มีที่ห้อย ใช้งานสะดวก เน้นเก็บเศษเหรียญโดยเฉพาะ ของชำร่วยชนิดนี้จะมีให้
เลือกหลายแบบ หลายขนาด และหลายสีมาก เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้จัดงาน ส่วนมากจะนิยมกระเป๋าสตางค์
ขนาดเล็กกะทัดรัดและมีที่ห้อยแข็งแรง เพื่อให้ผู้ที่มางานได้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รูปทรงมีความน่ารักและทันสมัย มี
ความหมายที่ดีคือการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มางาน ส่งผู้เสียชีวิตไปพร้อมความสุขของการให้และญาติเองก็ได้ความสุขใจ
จากการให้ด้วยเช่นกัน


6.ของชำร่วยชนิดของที่ระลึก
ของที่ระลึก คือ ของชำร่วยที่ใช้งานด้านการตั้งโชว์เพื่อความสวยงาม ดูน่าสนใจ สามารถนำไปตั้งโชว์ไว้บนชั้นวางของ หรือ
เป็นพวงกุญแจที่นำมาแขวนเพื่อความสวยงาม ส่วนมากจะนิยมเลือกใช้เป็นเหรียญพระหรือเหรียญแบบพิเศษที่ถูกทำ
ขึ้นมาเพื่อเป็นของชำร่วยโดยเฉพาะ ทำให้ผู้ที่ได้รับไปสามารถนำไปบูชา ไปตั้งโชว์ หรือนำไปห้อยเป็นพวงกุญแจได้ ให้
ความหมายที่ดีด้านความสุขทางใจ ทำให้ผู้คนจดจำอยู่เสมอ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน เพียงแค่ได้เห็นของที่ระลึก
งานศพนี้ก็จะนึกถึงได้ทันทีว่ามาจากงานของใคร เป็นการสร้างความทรงจำสุดท้ายที่ดีที่สุด
เมื่อต้องมีการจัดงานศพ ลองอ่านบทความนี้แล้วนำของชำร่วยงานศพทั้ง 6 ประเภทไปพิจารณา เพราะทุกชิ้นมี
ความหมายที่ดี สร้างประโยชน์ในการใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นของใช้ ยาสามัญประจำบ้าน หรือของที่ระลึก ต่างก็เป็น
สิ่งของแทนใจในวันสุดท้ายของชีวิตที่ญาติเจ้าของงานต้องการให้ผู้คนจดจำ พร้อมสื่อถึงความหมายที่ญาติต้องการให้ทั้ง
ผู้รับและผู้เสียชีวิตได้รับแต่สิ่งดีๆ ดังนั้นการเลือกของชำร่วยงานศพจึงไม่ใช่เรื่องที่จะพูดว่า “อะไรก็ได้” ถ้าคุณต้องการให้
วันสุดท้ายในชีวิตของคนที่คุณรักจบไปด้วยดี ให้ประโยชน์แก่ผู้คน และทำให้ผู้คนยังคงจดจำผู้ที่จากไปได้อย่างดีที่สุด ถ้า
ต้องการเลือกของชำร่วยงานศพที่มีคุณภาพ สื่อความหมายที่ดี มีรูปแบบของชำร่วยหลากหลายในราคาที่น่าพึงพอใจ
สามารถคลิ๊กเข้าไปดูรายละเอียดและเลือกซื้ออย่างง่ายดายได้ที่ www.arrairak.com เราพร้อมให้บริการคุณอยู่เสมอ

 

สนใจโทร 086-909-9921 บิ๊ก

Line : bigkiky

#ของชำร่วยงานศพ
#ของชำร่วยงานศพ ไฟฉาย
#ของชำร่วยงานศพ แก้วไก่
#ของชำร่วยงานศพ กระเป๋า
#ของชำร่วยงานศพ บทสวดมนต์
#ของชำร่วยงานฌาปนกิจ
#ของชำร่วยงานศพ แบบใหม่ 2562
#ของชำร่วยงานศพ ส่งด่วน
#ของชำร่วยงานศพความหมายดี

 

ของชำร่วยงานศพ สามารสั่งซื้อของชำร่วยงานศพได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาเดินหรือเช็คราคา ของชำร่วยงานศพ เพราะเราขายของชำร่วยงานฌาปนกิจในราคาไม่แพง รับประกันถูก!! ของชำร่วยงานศพมีทั้งของมีประโยชน์ใช้งานได้และ ของชำร่วยงานศพที่ความหมายดี เช่น ของชำร่วย ไฟฉาย ,ยาดมส้มโอ,แก้วกาแฟ, พิมเสนน้ำ สั่งซื้อง่ายเพียงแอด Line หรือโทร แจ้งแบบ ของชำร่วยงานศพที่ต้องการ แจ้งจำนวนของชำร่วยที่ใช้ วัดหรือบ้านที่ให้เราจัดส่งเท่านั้น เราจะส่งของชำร่วยงานศพให้ถึงมือท่าน ตรงเวลาที่กำหนด เราใส่ใจทุกรายละเอียดของไม่ว่าจะเป็นการห่อผ้า ใส่ถุงแก้ว ติดชื่อผู้ตาย ไม่ได้หวังเพียงแค่กำไร แต่เราใส่ใจและให้ความสำคัญกับการจัดทำของชำร่วยงานฌาปนกิจ สำหรับวาระสุดท้าย ทางเราพร้อมให้บริการให้กับของชำร่วยงานศพ ครบวงจร ร้านอาลัยรักยินดีให้บริการ