Support
อาลัยรัก
0869099921
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

คำคมบทกลอนงานฌาปนกิจ

วันที่: 2016-06-12 00:18:10.0

คมคำพิธีกร ในขั้นตอนพิธีการ

ร.ต.สุธี  สุขสากล :  รวบรวม/เรียบเรียง

งานศพ/รดน้ำศพ

เรียน.........ประธานในพิธี  ท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่าน ก่อนอื่น กระผมในนามคณะเจ้าภาพขอขอบคุณท่าน

ประธานและท่านที่เคารพทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีรดน้ำศพ.................................................ผู้วายชนม์

          บัดนี้ได้เวลาที่เหมาะสมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานจุดเทียนส่องทาง และจุดธูปเคารพศพ เพื่อ

ประกอบพิธีรดน้ำศพ เป็นลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

 

            - มรณํ อนตีโต : เราไม่อาจล่วงพ้นความตายได้(- ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น)

 

          เทียนหน้าศพ

                   เปลวเทียนละลายแท่ง                 เพื่อเปล่งแสงอันอำไพ

                        ชีวิตมลายไป                              เหลือสิ่งใดไว้ทดแทน

(เก่า)

                        แสงเทียนแห่งความดี                  ในชีวีอย่าดูแคลน

                        จะยังอยู่คู่ดินแดน                       เป็นแบบแผนอนุชน.

(สุธี)

                กลิ่นธูป

                        กลิ่นธูปหอมโชยมา                      เตือนสัญญาให้จดจำ

                        ความดีที่เราทำ                           จะหอมล้ำคู่โลกา

                        ชีวิตแม้สิ้นเชื้อ                            ความดีเหลือคู่โลกหล้า

กลิ่นธูปแห่งศรัทธา                      เพิ่มคุณค่าสาธุชน.

                                                                                                (สุธี)

            น้ำใจ

                        น้ำใจเคยให้กัน                           ในคืนวันที่ผ่านมา

                        เคารพและบูชา                           แรงศรัทธาไม่เปลี่ยนแปลง

                        แม้ท่านจะจากไป                        ธารน้ำใจไม่เหือดแห้ง

                        ผู้อยู่หลังยังร่วมแรง                     ร่วมแสดงกตัญญู.

(สุธี)

                                - ยามอยู่ก็อุปัฏฐาก ยามจากก็อุปถัมภ์

คำคม  โดย ร.ต.สุธี  สุขสากล :  รวบรวม/เรียบเรียง

ของที่ระลึก เราใส่ใจทุกรายละเอียดของไม่ว่าจะเป็นการห่อผ้า ใส่ถุงแก้ว ติดชื่อผู้ตาย ไม่ได้หวังเพียงแค่กำไร แต่เราใส่ใจและให้ความสำคัญกับการจัดทำของเพื่อแจก วาระสุดท้าย ทางเราพร้อมให้บริการให้กับของชำร่วยเกี่ยวกับงานศพ ครบวงจร ไม่ว่าจะสั่งซื้อหรือเพียงสอบถาม ร้านพร้อมให้บริการ